Home

Home

Happy Hippo  Studio Pistache bvba

Boelare 54

9900 Eeklo

BTW: BE0882 524 410

E-mail: info@happyhippo.be

Contactpersoon: Jo Permentier of Sven Bauwens

Telefoonnummer: 09 324 85 75

Verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen Studio Pistache bvba en de meerderjarige opdrachtgever (de ‘klant’), op het ogenblik dat u een bestelling plaatst op onze webshops, Happy Hippo, Meneertje Haas of Picture Factory, en u een e-mail krijgt ter bevestiging van uw bestelling. Ieder die een bestelling plaatst bij Studio Pistache bvba, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.

Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopovereenkomsten en relaties.

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan Studio Pistache bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De consument stuurt dan de goederen in originele verpakking op eigen risico en op eigen kosten terug. Uitgezonderd gepersonaliseerde producten, labels en kaartjes. 

Artikelen die niet aan uw wensen voldoen of bij aankomst beschadigd zijn, kunnen teruggezonden worden nadat u dit gemeld heeft via e-mail info@happyhippo.be of via de telefoon 09 324 85 75

Nadat wij uw e-mail beantwoord hebben, kunt u uw artikelen terugsturen naar Studio Pistache bvba, Boelare 54, 9900 Eeklo onder volgende voorwaarden:

-       Het artikel dient in ongewijzigde staat (nieuw + eventueel labels) teruggestuurd worden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

-       De verzendingskosten zijn ten laste van de koper.

-       Van zodra wij de artikelen in originele staat terug in ons bezit hebben, storten wij u het verschuldigde bedrag (met uitzondering van de verzendingskosten en herberekeningen van kortingen) binnen de 30 dagen terug.

 

Wij behouden ons het recht om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade, aangebracht door schuld anders dan Studio Pistache bvba of de leverancier van het artikel.

Bij geschillen kunt u terecht op deze site:

http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

http://ec.europa.eu/odr 

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer je zending onmiddellijk bij ontvangst! Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat je zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren.

Prijzen en productinformatie

Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro (€), inclusief BTW (21%) en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen voor doosjes, kaartjes, labels gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. Studio Pistache bvba houdt zich het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of niet up-to-date is. Studio Pistache bvba is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Studio Pistache bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u ons te contacteren via info@happyhippo.be

Online bestellen

Door een bestelling te plaatsen bij Happy Hippo, Meneertje Haas, Picture Factory ( Studio Pistache bvba) geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Nadat je je bestelling verstuurd hebt, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht er een fout in ons voorraadsysteem zitten en een artikel toch niet meer voorradig is, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Studio Pistache bvba. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Op alle overeenkomsten tussen Studio Pistache bvba en de klant is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Betalen

Wanneer u een bestelling plaatst bij Studio Pistache bvba, wordt deze voor u voor een totaal van 14 kalenderdagen gereserveerd. U krijgt een orderbevestiging per email toegezonden (indien u binnen het halfuur geen e-mail ontvangt, gelieve ons te contacteren via info@happyhippo.be). Indien wij na die 14 kalenderdagen nog geen betaling ontvangen hebben, wordt het artikel terug in verkoop geplaatst.

Betalingsmogelijkheden zijn:

-       Cash (enkel bij persoonlijke levering of afhaling, op afspraak (contacteer ons via info@happyhippo.be of 09 324 85 75

-       Overschrijving op onze Belgische rekening BE68 7370 1849 7034  ( BIC: KREDBEBB) met vermelding van uw bestelnummer. Hou er wel rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat uw betaling op onze rekening staat.

-       Via uw Paypal (voor meer informatie ga naar www.paypal.be)

Levering en verzending

Wij behouden ons het recht om onze verzending tarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

Bij een persoonlijke levering of afhaling worden geen verzendingskosten aangerekend.

Opgelet: Dit is enkel mogelijk op afspraak (via een bevestiging van email: info@happyhippo.be of telefoonnummer 09 324 85 75

Naar België

-       Binnen de 1 à 2 werkdagen na de ontvangst van de betaling, versturen we je pakje. 1 à 2 werkdagen later zal het pakje aangeboden worden door de postbode ( met uitzondering van gepersonaliseerde producten. Hiervoor wordt een levertermijn via e-mail afgesproken).

-       Gratis verzending voor België vanaf 35€.

-       Is uw bestelling lager dan 35€ dan betaalt u voor een verzending naar België  steeds een vast bedrag van 4,95 €.

-       Past je bestelling in de brievenbus, dan wordt ze door de postbode samen met de gewone post aan huis afgeleverd. Als het formaat van de bestelling dit niet toelaat, dan wordt het pakje aan huis geleverd met TaxiPost 24h. Indien je niet aanwezig bent op het tijdstip van deze aflevering, ontvang je een schriftelijke kennisgeving in de bus en kan je het pakket afhalen in het postkantoor. Als je wil, kan je tijdens de bestelling bij "leveringsadres" ook altijd je werkadres of het adres van een buur of vriend ingeven.

 

Naar Nederland

-       Na ontvangst van de betaling maken we uw pakje klaar, binnen de 1 à 2 werkdagen na de ontvangst van de betaling, versturen we je pakje ( met uitzondering van gepersonaliseerde producten. Hiervoor wordt een levertermijn via e-mail afgesproken).

-       Gratis verzending vanaf 75€

-       Is uw bestelling lager dan 75€ dan betaalt u voor een verzending vanuit België naar Nederland  steeds een vast bedrag van 6,95 €.

Wenst u uw producten sneller te ontvangen, dan gelden de tarieven voor de rest van de EU.

Naar de Frankrijk, Duitsland en UK

-       Binnen de 1 à 2 werkdagen na de ontvangst van de betaling, versturen we je pakje.

-       Gratis verzending van 75€

-       Is uw bestelling lager dan 75€, dan betaalt u voor een verzending naar de rest van de EU steeds een vast bedrag van 6,95€

Privacybeleid

Alle privégegevens worden enkel intern gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

Auteursrecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door de Meneertje Haas, Studio Pistache bvba, komen toe aan de Studio Pistache bvba. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Studio Pistache bvba en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Studio Pistache bvba.

1. Auteursrechthebbende

Studio Pistache bvba garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

2. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Studio Pistache bvba het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3. Naamsvermelding

Studio Pistache bvba is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. 

Zonder voorafgaande toestemming van Studio Pistache bvba is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Studio Pistache bvba openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Als Studio Pistache bvba dit nodig acht, zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Studio Pistache bvba en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Studio Pistache bvba/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

4. Eigendom bij Studio Pistache bvba

Zolang geen nadere afspraken tussen Studio Pistache bvba en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Studio Pistache bvba aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals geboortekaartjes, werktekeningen, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Studio Pistache bvba.

Gebruik en licentie

5. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Studio Pistache bvba, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

6. Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

7. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Studio Pistache bvba veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.

De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Studio Pistache bvba als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Studio Pistache bvba gehanteerde honorariumtarieven.

8. Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Studio Pistache bvba de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

9. Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Studio Pistache bvba kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

Herroepen en beëindigen opdracht

28. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Studio Pistache bvba redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de bvba Studio Pistache het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Studio Pistache redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft de bvba Studio Pistache, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid 

29. Aansprakelijkheid

Studio Pistache bvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De bvba Studio Pistache kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

30. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Studio Pistache bvba voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Studio Pistache bvba toekomende honorarium.

31. Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Studio Pistache bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

32. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Studio Pistache bvba voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.