Home

Home

De consument heeft het recht aan Happy Hippo mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De consument stuurt dan de goederen in originele verpakking op eigen risico en op eigen kosten terug.

Artikelen die niet aan uw wensen voldoen of bij aankomst beschadigd zijn, kunnen terug gezonden worden naar Happy Hippo  Boelare 54, 9900 Eeklo onder volgende voorwaarden:

-       Het artikel dient in ongewijzigde staat (nieuw + labels) teruggestuurd te worden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

-       De verzendingskosten zijn ten laste van de koper.

-       Van zodra wij de artikelen in originele staat terug in ons bezit hebben, storten wij u het verschuldigde bedrag (met uitzondering van de verzendingskosten) binnen de 14 dagen terug. Bij terugsturen van bestellingen tijdens stapelkortingen of extra deals kan de korting opnieuw berekend worden naargelang het aantal stuks die gehouden worden.

- Vul zeker je retour formulier in zodat wij over de correcte informatie beschikken om dit af te handelen. Ben je het retour formulier kwijt? Stuur ons dan een mailtje via info@happyhippo.be. Wij sturen je een formuliertje via email.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Happy Hippo of de leverancier van het artikel.

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer je zending onmiddellijk bij ontvangst. Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen we je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat je zending in goede staat is.