Startseite

Startseite

Zoals je weet, is sinds 25 mei 2018 de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking.
Dit is positief nieuws, want dat betekent dat jouw gegevens nog beter worden beschermd. Ook wij, bij Happy Hippo (Studio Pistache bvba), willen deze nieuwe privacywet graag strikt naleven!

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via info@happyhippo.be

Happy Hippo (Studio Pistache bvba) verzamelt enkel en alleen persoonlijke informatie die noodzakelijk is voor een optimale werking van de website en om de dienstverlening te garanderen.

Wij verwerken je gegevens voor :

- Een zo goed mogelijke dienstverlening en communicatie tussen jou en Happy Hippo (Studio Pistache bvba) tot stand te brengen met de bedoeling om het mogelijk te maken een dienstverlening te kunnen voorbereiden of uitvoeren
- Het versturen van belangrijke meldingen zoals berichtgeving over diensten en de wijzigingen aan onze voorwaarden, aangezien deze informatie belangrijk is voor jouw relatie met ons.
- Het nakijken wat er beter kan op onze website via tracering van cookies. 

De persoonsgegevens die bij ons terecht komen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. 

Happy Hippo (Studio Pistache bvba) doet er alles aan om inbreuken te vermijden door de veiligheid continu op te volgen.

De persoonsgegevens van natuurlijke personen worden niet langer dan vijf jaar bewaard

1. Recht op inzage / toegang
Je hebt het recht om de gegevens die Happy Hippo (Studio Pistache bvba) over jou geregistreerd heeft op elk moment in te kijken.

2. Recht op rechtzetting
Je hebt het recht om na deze inzage eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten aanvullen of corrigeren.

3. Recht om te worden vergeten
Je kan op elk moment vragen om volledig uit alle systemen en databases van Happy Hippo (Studio Pistache bvba) gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen
Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie wanneer je vindt dat je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
Zie ook hieronder: “wat als ik een klacht heb?”

5. Recht om toestemming in te trekken
Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Happy Hippo (Studio Pistache bvba). Je hebt dan ook altijd het recht je te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens.

Wanneer je bijvoorbeeld niet langer informatie wil ontvangen in verband met Happy Hippo (Studio Pistache bvba), kan je je steeds uitschrijven door onderaan de correspondentie op “uitschrijven” te klikken.

6. Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens, al dan niet tijdelijk, te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid
Je hebt het recht je persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Wat als ik een klacht heb?
Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, vraagt Happy Hippo (Studio Pistache bvba) om hierover direct contact op te nemen. Mail ons naar info@happyhippo.be 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Kan deze privacyverklaring nog wijzigen?
Happy Hippo (Studio Pistache bvba) kan zijn privacyverklaring ten allen tijde wijzigen.